db.dobo.sk

avamar maintenace obecne 1. – Garbage Collector

bez komentára

GB != Great Britain

  • Robí poriadok v zbytočných chunkoch, maže nedobehnuté, alebo vyexpirované zálohy
  • Robí defragmentáciu stripov (tzv. asynchronous crunching)
  • Vylučuje sa s backup procesmi – pokiaľ beží backup, tak nenaštartuje a naopak (pri bežiacom GC je avamar v read-only stavu)
  • Ak je avamar z 85% zaplnený, tak bekapy sú off a GC sa spúšťa automatičeski. Inak to zaplnenie je už setsakra problém.
  • Spúšťa sa maint schedulerom, alebo ručne —- avmaint garbagecollect –maxtime=time –ava (čas v sekundách)
  • Sledovačka GC —— watch avmaint gcstatus (každé 2 sekundy status stripov, chunkov a pod.)

Ako ďalej, keď GC blbne (= diagnostika GC)

1. štandardný status.dpn hodí nejaké hlášky ohľadom GC – tie sú hodne samovysvetľujúce

MSG_ERR_BACKUPSINPROGRESS
MSG_ERR_DISKFULL
MSG_ERR_TIMEOUT
MSG_ERR_NOPARITY
MSG_ERR_GARBAGECOLLECT
MSG_ERR_BADTIMESYNC
MSG_ERR_TRYAGAINLATER
MSG_ERR_DUPLICATE
MSG_ERR_MISC

 Dotazovanie logov GC

dumpmaintlogs –types=gc –days=30 | grep “4202″ —— či jebnul a kedy

dumpmaintlogs –types=gc –days=30 | grep passes | cut -d ‘ ‘ -f1,10,14,15,17 —– prehľad o tom koľkokrát a ako dlho bežal a pod.

dokument z EMC Avamar- Troubleshooting Garbage Collection Failures

píše: ďobo

Október 1st, 2016 o 1:56 pm

chlievik: avamar gen4,backup

okomentuj