db.dobo.sk

avamar maintenance obecne 0.

bez komentára

V rámci denného cyklu avamaru sú doležité 2 okná – backup window a maintenance window (pred ver. 7 tam bolo ešte blackout window, jeho náplň teraz prebralo maintenance window). Ako názvy indikujú, v backup window primárne bežia bekapy (v noci), maintenance sa robí údržba (šedulovaná, alebo ručne). Nevylučujú sa úplne – aj v maintenance window sa može bekapovať, ale počet bekapov je obmedzený (72 bekapov per node v BW vs. 7 bekapov per node v MW – ostatné zatiaľ queued) a keď robím psie kusy, tak nejaký backup možem odstreliť. Restorovanie je možné i v maintenance móde. Ak je avamar zaplnený na viac než 85%, tak sú bekapy automaticky zastavené v prospech maintenance tasks.

Sú 3 hlavné data maintenance tasky na dennej báze. Doplnené o ich vzťah k iným rutinám:

  • Garbage Collection – za jeho behu nemože bežať iný maintenance job. Všetky prípadné bekapy do fronty (queue). Neni možné editovať klientov, domény a retencie bekapy.
  • Checkpoint – za jeho behu nemože bežať iný maintenance job. Všetky prípadné bekapy do fronty (queue). Neni možné editovať klientov, domény a retencie bekapy.
  • HFScheck – v pohode pobežia iné maintenace joby, okrem GC. Všetky bekapy sú do fronty.

Všetky  bežia v rámci maintenance window. Sú spravidla našedulované, ale dajú sa spúšťať ručne. Súvisia s integritou dát a s disaster recovery.

Maintenance (ako opositum backupu) má svoje časové okno, ktoré spúšťa maintenance scheduler, alebo ručne — dpnctl start/stop/status maint

Základný komand pre maintenance je avmaint. avmaint –help je pre začiatok janou voľbou, tu zoznam najpoužívanejších vecí:

avmaint nodelist – výpis stavu nodov, spúšťat pravidelne

avmaint cpstatus – prahľad a status čekpointov

avmaint lscp – vylistuje čekpointy, ktoré sú k mání

avmaint hfscheckstatus – vylistuje výsledok HFS čeku

avmaint suspend – suspenduje komunikáciu s klientami, spať sa nahadzuje avmaint resume

avmaint geterrors – prehľadne vypísané chyby, ktoré nalogoval node

 

 

 

píše: ďobo

September 30th, 2016 o 6:29 pm

chlievik: avamar gen4,backup

okomentuj