db.dobo.sk

hromadné premenovanie obrázkov v bashi

bez komentára

Samozrejme použiteľné na akýkoľvek sůbor.

#!/bin/bash
OBRAZKY=0
for nieco in *.jpeg
do
mv $nieco `printf "%4d" $OBRAZKY | sed -e 's/ /0/g'`.jpeg
let OBRAZKY++

done

Ten printf s prepínačom %d vypíše radu 4 čísla, sed to preformátuje na 0. Ergo výsledok bude 0001.jpg, 0002.jpg atd…

píše: ďobo

September 26th, 2012 o 2:19 am

chlievik: redhat