db.dobo.sk

nfs quick howto

3 komentárov

NFS je starý (1980) sieťový filesystém, povodne pre unixy a dodnes len pre unixy. Balík  RPC, vymyslel to SUN. Rýchly, jednoduchý, slabšie zabezpečený (nedá sa granulovať access práva a pod.). Naprosto vyčerpávajúci popis je na sourceforge. Blog Mikea Eislera (už mŕtvy).

Princíp fungovania:

 • klient-server. Klient si to pripojuje ako filesystém a server len vystaví svoje data (i syntakticky to pripomína mountovanie lokálneho fs)
 • logicky klient musí mať skompilovanú podporu pre NFS (/proc/filesystems/)
 • na severi beží démon nfsd, ktorý skotroluje oprávnenie kliente volajúceho RPC procedúru  keď tak mu pridelí súborový kľúč, ktorý ho oprávňuje obcovať so súbormi vo vystavenom adresári
 • nfsd načúva na porte 2049, vo verziách 1-3 sa používal portmapper na preklad RPC do TCP/UDP, od verzie 4 nie je potrebný
 • umožňuje synchrónne i asynchrónne sypanie súborov

howto – som klient a neviem nič

Som v sieti a neviem, či a kde je tu zdieľané úložisko s nfs:

 • inštal utilitiek nfs-utils a nfs-utils-lib (yum)
 • sken siete (nmap), či tam vyhodí službu nfs na nejakom porte
 • ak áno, tak showmount -e (server hostname alebo IP) a mal by sa vypropagovať názov zdieľaného adresára (tzv. export list)
 • ak áno, skúsim sa pripojiť, s nasledovnou syntaxou:
  mkdir /home/dobo/porno
  mount -t nfs server:/nazov/zdielania/ /home/dobo/porno (ak sa zadarí, čoz znamená že v konfiguráku /etc/exports je to hodne benevolentne nastavené,tak ideme ďalej a namountujeme to)
  mount -t /home/dobo/porno
  ak to chcem stabilne, tak do /etc/fstab automatické pripojovanie -

howto – postaviť server

 • nainštalovať nfs-utils a nfs-utils-lib (yum)
 • na servri musia bežať dve služby – rpcbind (mapovanie RPC na porty prostredníctvom wrapperov) a samotný nfs server, t.j. service rpcbind start a service nfs start
 • vytvoriť zdieľaný folder (mkdir  /home/porno)
 • konfigurák nfs služby je len jeden – /etc/exports

vim /etc/exports/

/home/porno 192.168.10.* (rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)

 • vyexportovat share a verifikovat share: exportfs -a exportfs -v
 • pokiaľ niečo nefunguje, tak check selinux a check iptables

píše: ďobo

Január 10th, 2016 o 3:17 am

chlievik: linux

3 odpovedí to 'nfs quick howto'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'nfs quick howto'.

 1. vprípade problémov s rcpbindom sa používa ututitulita rcpinfo – ukazuje aktuálny stav mapovania portov na rcp služby (rcpinfo -p)

  ďobo

  19 Jan 16 at 9:20

 2. ďobo

  25 Júl 17 at 9:56

 3. ďobo

  25 Júl 17 at 10:29

okomentuj