db.dobo.sk

OpenSSH

5 komentárov

Len letmo…

bezpečná konfigurácia

/etc/ssh/sshd.conf – hlavný kofigurák (serverový!). Akonáhle urobíš zmeny, over si správnosť syntaxe sshd -t (= test, démon si skontroluje preklepy a pod.) a potom ho reštartni service sshd restart

 • Protocol 2 – OpenSHH ver. 1 je už deprecated
 • Port 2222 – odľahčenie logu načúvaním na inom porte, než default 22. Bacha, aby port už nebol obsadený inou službou (cat /etc/services). Pokiaľ server vráti reject s hláškou “No route to host”, komunikáciu blokuje jeho firewall.
 • PermitEmptyPasswords no – zákaz prihlásenia k účtom bez hesla
 • PermitRootLogin no – to je samovysvetľujúce, na roota potom su, sudo
 • StrictModes yes – kontrola oprávnení adresárov jednotlivých užívateľov. Ak bordel, nepovolí pripojenie.
 • ideál je ovšem vykašlať sa na autentifikáciu účet/heslo a robiť to cez SSH kľúče, alebo nejakú nezávislú autoritu v sieti (Kerberos)

SSH kľúče

Aby bolo jasno, je viac typov overovaní kľúčmi:

 1. hostiteľské kľúče
 2. pomocou verejného/privátneho kľúča

Hostiteľský kľúč sa vlastne overuje vždy pri prihlasovaní meno/heslo. Úplne na začiatku sa musí preniesť zo servru na klienta (1. login z klienta – server deklaruje kľúč a ty si ho môžeš overiť inou cestou – mail, telefón a pod.). Ak akceptuješ, tak sa ukladá štandardne do ~/.ssh/known_hosts. V tomto súbore môže byť ľubovoľné množstvo kľúčov.
Druhá možnosť je vygenerovať hostiteľské kľúče na servri a “ručne” ich preniesť ku klientom – ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_dsa_key.
V tomto prípade musíš kľúč “ručábo” upraviť – doplniť meno a IP klienta.

Princíp verejného/privátneho kľúča: vygenerujem si privátny a verejný kľúč. Verejný ide na server (príp. na všetky servery, kde sa budem prihlasovať), privátny zostáva na klientovi. Pri autentifikácii server pošle reťazec klientovi, ktorý ho zašifruje pomocou privátneho kľúča a vráti späť. Server si data rozšifruje verejným kľúčom a overí autenticitu (správnosť dat) užívateľa. Výhoda – kľúč nie je posielaný po sieti. Nevýhoda – pokiaľ chcem pracovať na viacerých klientoch, al. serveroch, všade musia byť nakopírované kľúče:

 • na klientovi vyrobím pár kľúčov – ssh-keygen -t rsa (kľúč sa hesluje a štandardne sa ukladá do ~/.ssh/)
 • id.rsa.pub sa bude kopčiť na servery – použi ssh-copy-id -i id-rsa.pub meno@server (všimni si, že to predpokladá, že sa už pripojíš pomocou ssh a teda že boli urobené hostiteľské kľúče). Utilita ssh-copy-id kontroluje správny formát počas prenosu.
 • je celkom dobrou praxou zabezpečiť si privátny kľúč proti prepísaniu – chmod 400 id_rsa

man sshd_config

custom connection options in ssh

píše: ďobo

Január 5th, 2013 o 11:20 pm

chlievik: redhat

5 odpovedí to 'OpenSSH'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'OpenSSH'.

 1. To je tedy pěkně chaotickej popis. Doporučuji autorovi, ať si problematiku strukturovaně probere.

  Bakoš

  6 Apr 14 at 0:30

 2. ďobo

  19 Jan 16 at 9:32

 3. úpně základní princip, který tady nebyl vypíchnut:
  1. vygeneruje se pár klíčů (privátní a veřejný)
  2. veřejný jde na server a je ke čtení, privátní jde na klienta a střeží se bedlivě (třeba se zakryptuje passfrází)
  3. klient se připojuje k serveru: server zašifruje náhodný text veřejným klíčem a vyzve klienta, ať to rozšifruje privátním klíčem a tím prokáže svojí identitu
  4. aby nebylo nutné vždy vypisovat passfrázi, tak se často používá služeb ssh-agenta (udržuje privátní klíče v paměti) – viz link výše

  ssh

  20 Jún 16 at 12:40

 4. zmenit passphrase
  ssh-keygen -p

  dobo

  23 Okt 18 at 15:28

 5. dobo

  28 Jan 19 at 12:15

okomentuj