db.dobo.sk

Postgres 9 ETL

bez komentára

lets go back to roots because roots mean culture

pridat stlpec s autoinkrementalnou hodnotou a PK

ALTER TABLE tablename ADD COLUMN id_aut SERIAL PRIMARY KEY;

updajtni tabulku na zaklade 2 parametroveho subselectu

UPDATE tab_finds SET datation = 4000 WHERE id_aut IN
(SELECT id_aut FROM tab_finds where material = ‘stavebni keramika’ AND datation < 3100);

 texty, stringy char a varchar

lowercase/uppercase

UPDATE tabulka SET column=lower(column);

updatovanie tabuľky – concatenácia dvoch polí, s tým, že číselné polia sú prevedené na characters, všimni si parameter formátovania (FM)

UPDATE tab_polygony_sezony SET concat_season_polygon = (TO_CHAR(season,’FM9′) || TO_CHAR(r,’FM999′)) AS ddd  FROM probe;

prehľad stingových funkcií

matematické operácie

pomerne intuitívne

UPDATE tabulka SET calcul = datace/(hustota*koeficient);

UPDATE tab_polygony_sezony
SET koeficient_rozestupy = ROUND
(rozestup_linii/(SELECT AVG(rozestup_linii)
FROM tab_polygony_sezony),2)

window funkcie

SELECT distinct(id_polygon), sum(“vaha”) OVER (PARTITION BY id_polygon) AS Vaha_overall
FROM tab_finds
where season=1
ORDER BY id_polygon;

joiny

left join abstraktny priklad

SELECT A.pka, A.c1, B.pkb, B.c2
FROM A
LEFT JOIN B ON A .pka = B.fka;

píše: ďobo

Január 18th, 2018 o 11:46 am

chlievik: postgres

okomentuj