db.dobo.sk

bareos/bacula – server install and configure

bez komentára

kompletné howto

arkitekč

bacula_services

Na klienta (zálohovaný stroj) ide programík, ktorý bude obstrávať bekapy (komunikovať a posielať to na server) – bareos-filedaemon.

Terminológia:

 • fileset = to, čo sa bude zálohovať
 • pool = tam, kde sa bude zálohovať
 • schedule = kedy sa bude zálohovať
 • client = stroj, ktorý sa bude zálohovať
 • job = prebiehajúci proces zálohy, alebo restoru, admin jobu, verify jobu a pod.

Volume-pool-label

Data sa zálohujú na volume (súbory, pásky etc…), ktoré sú súčasťou poolu (napr. FullBackup_Weekly) a volume musí mať label. Bareos má preddefinované pooly podľa typu zálohy (Scratch, Full, Incremental, Differential), je možné si to rozšíriť – definície sú v /etc/bareos/bareos-dir.d/pool/

Ukážka konfu poolu Full.conf:

Pool {
  Name = Full
  Pool Type = Backup
  Recycle = yes                       # Bareos can automatically recycle Volumes
  AutoPrune = yes                     # Prune expired volumes
  Volume Retention = 365 days         # How long should the Full Backups be kept? (#06)
  Maximum Volume Bytes = 50G          # Limit Volume size to something reasonable
  Maximum Volumes = 100               # Limit number of Volumes in Pool
  Label Format = “Full-”              # Volumes will be labeled “Full-<volume-id>”

Pool/pooly sú evidované v Catalogu (postgresDB).

Storage sa definuje v konfe bareos-sd (/etc/bareos/bareos-sd.d/device/FileStorage.conf) – Archive Device

Definícia nvého volume pre zálohy:

bconsole
label
enter new volume name: vol001

služby, porty

Na serveri bežia 3 démoni, každý na vlastnom porte:

 • service bareos-dir status – démon directoru, port 9101
 • service bareos-sd status – démon storage, port 9102
 • service bareos-fd – démon file, port 9103

jednotliví démoni majú obyčajne svoje osobitné konfiguráky v /etc/bareos/…

 

webui

Umožňuje webovú administráciu zálohovania namiesto bconsole

 1.  nainštaliť ZendFramework2, php, httpd
 2. webui <= verzia bareos
 3. webui je vlastne sada php skriptov, ktoré sa umiestnia do rootu httpd doc. Verzie k stiahutiu tu, návod na inštaláciu a konfigure tu.

konfigurácia klienta

 • instalácia klienta, je vyžadovaný len bareos-filedaemon (pre windows je ten klient winbareos)
 • vytvorí konfiguráky v /etc/bareos/bareos-fd.d/client, director a messages – pozor, v konfigurákách sú passwordy pre klienta, ktoré to spárujú so serverom
 • musí sa vytvoriť odpovedajúci zápis v konfu na serveri:
Job {
 Name = "BackupClient2"
 Client = backupclient2-fd
 JobDefs = "DefaultJob"
}

Client {
 Name = backupclient2-fd
 Address = backupclient2	# the name has to be resolvable through DNS
 Password = "PASSWORD"     # password for FileDaemon which has to be the same like the password in the director ressource of the bareos-fd.conf on the backup client.
 File Retention = 30 days      # 30 days
 Job Retention = 6 months      # six months
 AutoPrune = no           # Prune expired Jobs/File

Špecialitky

1. konfigurácia GlusterFS ako storage pre bareos

2.

píše: ďobo

November 14th, 2017 o 11:18 am

chlievik: backup,bareos

okomentuj