db.dobo.sk

výber z kategórie httpd 2.4.

MPM prefork/worker/event

bez komentára

prehľad MPM pre httpd 2.4. viac

píše: ďobo

March 17th, 2015 8:28 pm

chlievik: httpd 2.4.,redhat 7