db.dobo.sk

MPM prefork/worker/event

bez komentára

prehľad MPM pre httpd 2.4.

MPM_prefork – jednotlivé requesty obsluhované podprocesmi (procesmi); výhodou je kompatibilita so staršími vecami (ktoré nepodporujú vlákna) a hlavne v prípade pádu za zlikviduje len podproces. Nevýhoda – pri viacerých requestoch sa čaká fo fronte na spracovanie a pri zvýšení počtu podprocesov zase httpd moc žere memory

MPM_worker – vláknový model (lepší pre concurrency), podpora SSL; nevýhoda – neuvoľnuje connections pri neaktivite od klienta

MPM_event – ideálny pre veľa concurrent requestov (tak ako worker), ale uvoľňuje spojenie hneď po obslúžení requestu; len v prípade SSL spojenia sa chová ako worker

V štandarnej inštalácii (RedHat/yum) je tento modul loadovaný dynamicky a konfigurák (výber modu) /etc/httpd/conf.modules.d/00-mpm.conf

linky – ofiko dokumentácia Apache; diskusia na serverfault; vtipne na disassembler

 

píše: ďobo

March 17th, 2015 o 8:28 pm

chlievik: httpd 2.4.,redhat 7

okomentuj