db.dobo.sk

bareos/bacula – server install and configure

bez komentára

kompletné howto

arkitekč

bacula_services

Na klienta (zálohovaný stroj) ide programík, ktorý bude obstrávať bekapy (komunikovať a posielať to na server) – bareos-filedaemon.

Terminológia:

 • fileset = to, čo sa bude zálohovať
 • pool = tam, kde sa bude zálohovať
 • schedule = kedy sa bude zálohovať
 • client = stroj, ktorý sa bude zálohovať
 • job = prebiehajúci proces zálohy, alebo restoru, admin jobu, verify jobu a pod.

Volume-pool-label

Data sa zálohujú na volume (súbory, pásky etc…), ktoré sú súčasťou poolu (napr. FullBackup_Weekly) a volume musí mať label. Bareos má preddefinované pooly podľa typu zálohy (Scratch, Full, Incremental, Differential), je možné si to rozšíriť – definície sú v /etc/bareos/bareos-dir.d/pool/

Ukážka konfu poolu Full.conf:

Pool {
  Name = Full
  Pool Type = Backup
  Recycle = yes                       # Bareos can automatically recycle Volumes
  AutoPrune = yes                     # Prune expired volumes
  Volume Retention = 365 days         # How long should the Full Backups be kept? (#06)
  Maximum Volume Bytes = 50G          # Limit Volume size to something reasonable
  Maximum Volumes = 100               # Limit number of Volumes in Pool
  Label Format = “Full-”              # Volumes will be labeled “Full-<volume-id>”

Pool/pooly sú evidované v Catalogu (postgresDB).

Storage sa definuje v konfe bareos-sd (/etc/bareos/bareos-sd.d/device/FileStorage.conf) – Archive Device

Definícia nvého volume pre zálohy:

bconsole
label
enter new volume name: vol001

služby, porty

Na serveri bežia 3 démoni, každý na vlastnom porte:

 • service bareos-dir status – démon directoru, port 9101
 • service bareos-sd status – démon storage, port 9102
 • service bareos-fd – démon file, port 9103

jednotliví démoni majú obyčajne svoje osobitné konfiguráky v /etc/bareos/…

 

webui

Umožňuje webovú administráciu zálohovania namiesto bconsole

 1.  nainštaliť ZendFramework2, php, httpd
 2. webui <= verzia bareos
 3. webui je vlastne sada php skriptov, ktoré sa umiestnia do rootu httpd doc. Verzie k stiahutiu tu, návod na inštaláciu a konfigure tu.

konfigurácia klienta

 • instalácia klienta, je vyžadovaný len bareos-filedaemon (pre windows je ten klient winbareos)
 • vytvorí konfiguráky v /etc/bareos/bareos-fd.d/client, director a messages – pozor, v konfigurákách sú passwordy pre klienta, ktoré to spárujú so serverom
 • musí sa vytvoriť odpovedajúci zápis v konfu na serveri:
Job {
 Name = "BackupClient2"
 Client = backupclient2-fd
 JobDefs = "DefaultJob"
}

Client {
 Name = backupclient2-fd
 Address = backupclient2	# the name has to be resolvable through DNS
 Password = "PASSWORD"     # password for FileDaemon which has to be the same like the password in the director ressource of the bareos-fd.conf on the backup client.
 File Retention = 30 days      # 30 days
 Job Retention = 6 months      # six months
 AutoPrune = no           # Prune expired Jobs/File

Špecialitky

konfigurácia GlusterFS ako storage pre bareos

Install bareos server na Red Hat 7x

1. Repozitáre.

Doporučujem stihanut všetko na disk aurobiť si vlastný repozitár. Každopádne je nutný aj EPEL. Pokiaľ nie vlastný repozitár, tak verejný:

wget -O /etc/yum.repos.d/bareos.repo http://download.bareos.org/bareos/release/latest/CentOS_7/bareos.repo

2. Inštalácia balíkov. Pozor na výber databázy:

yum install bareos bareos-database-mysql bareos-webui mariadb-server

3. Naštartovať a nakonfignúť DB

systemctl start mariadb

mysql_secure_installation

—————-

vim  ~/.my.cnf >

[client]
host=localhost
user=root
password=NEJAKE_KRUTOPRISNE_HESLO

—————–

/usr/lib/bareos/scripts/create_bareos_database
/usr/lib/bareos/scripts/make_bareos_tables
/usr/lib/bareos/scripts/grant_bareos_privileges

4. Spustenie a konfig bareos démonov

systemctl enable mariadb
systemctl start/enable bareos-dir
systemctl start/enable bareos-sd
systemctl start/enable bareos-fd
systemctl start/enable httpd

5. Rozbehanie webu

Keďže Red Hat, tak povipínať konfy v /etc/httpd/conf.modules.d/. Hlavný webový konf pre bareos je /etc/httpd/conf.d/bareos-webui.conf

Document root je nasmerovaný na /usr/share/bareos-webui/public a volaný ako  //localhost//bareos-webui/. Pre prihlásenie je ovšem nutný webový user, ktorý sa konfiguruje cez bconsole:

bconsole

configure add console name=admin password=KRUTE_HESLO profile=webui-admin

No a pokiaľ je aktívny SELinux, tak:

setsebool -P httpd_can_network_connect on

píše: ďobo

November 14th, 2017 o 11:18 am

chlievik: backup,bareos

okomentuj