db.dobo.sk

systemd init

bez komentára

U init systémov sa po grub boote a inicializácii predáva spúšťanie démonov rutine /sbin/init. V systemd je /sbin/init len symlink na /lib/systemd/systemd

Všetky príkazy initu (aka start, stop…) sú lastne symlinky na systemd binárky, z dovodu kompatibility so systemV prostredím.

dobo # ll /sbin/ | grep init
lrwxrwxrwx  1 root root        20 Mar 29  2017 init -> /lib/systemd/systemd*
-rwxr-xr-x  1 root root    214216 May 19  2016 initctl*
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mar 29  2017 reload -> initctl*
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mar 29  2017 restart -> initctl*
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mar 29  2017 start -> initctl*
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mar 29  2017 status -> initctl*
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mar 29  2017 stop -> initctl*
lrwxrwxrwx  1 root root        14 Mar 29  2017 telinit -> /bin/systemctl*

OK, takže /sbin/init je link na binárku systemd. Ta spúšťa default.target, resp. všetky targety, ktoré default.target vyžaduje (obvykle je default.target aliasom pre multi-user.target).

ODBOČKA

pri emergency sa grubu podsúva parameter init=/sbin/bash , takže namiesto súšťania démonov sa spustí bash a je možné tweakovať…

KONIEC ODBOČKY

 

 

 

 

píše: ďobo

November 1st, 2018 o 7:58 am

chlievik: systemd

okomentuj