db.dobo.sk

zoznámenie s networkrom 9

bez komentára

tak čo nového?

  1. networker server pojde už len na windoze a linuze, oboje 64 bit. Žiadna iná architektúra nie je podporovaná.
  2. NW 8 používal nejaký obskúrny systém media database (wisconsin storage system). Od 9 je to SQLite.
  3. NMC používa pre svoje metadata PostgreSQL
  4. Bazálny SW pre klientov je rozdelený na 2 časti – holý lgtoclnt a rozšírený lgtoxtdclnt (obsahuje mminfo, nsrwatch a nsradmina)
  5. Najvačšia zmena – nová vrstva abstrakcie/kontejnerizácie. Zavedené Policies, ktoré logicky grupujú Groups podľa scénárov. Groups sú naďalej ponímané len ako definície zdrojov dát (typicky klienti). Vypadá to takto:

NetWorker-9-Policies

T.j. Policies groupujú zdroje (Groups), nad ktorými bude spůšťaná nejaká akcia (Action) do Workflowu. Okrem iného to znamená, že základný komand z NW8 savegroup je passé.

 

píše: ďobo

October 2nd, 2018 o 3:09 pm

chlievik: networker9

okomentuj