db.dobo.sk

Avamar a Postgres

7 komentárov

Nejake internals avamaru, ktore som vytahal a pozistoval, tentokrat o metadatach ukladanych v postgrese…

 • Info o konzistencii dat, jobov a pod, je v avamare v postgrese
 • pocuva na porte 5555 a standardne sa k nemu pristupuje uctami admin a viewuser
 • Dotazy, ktore sa spustaju pre internu potrebu avamaru (generovanie reportov, cleaning DB a pod.) sú tu – /usr/local/avamar/lib/sql/

Zakladny dokument k strukture tabuliek a hlavne views – Avamar-Reports-Guide.

píše: ďobo

March 6th, 2018 o 4:31 pm

chlievik: avamar gen4

7 odpovedí to 'Avamar a Postgres'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Avamar a Postgres'.

 1. /usr/bin/postmaster -iD /usr/local/avamar/var/mc/server_data/postgres/data -p 5555

  Eliah Kagan

  9 Apr 18 at 11:03

 2. /usr/bin/postmaster -iD /usr/local/avamar/var/em/server_data/postgres/data -p 5556

  Eliah Kagan

  9 Apr 18 at 11:53

 3. /usr/bin/postmaster -iD /usr/local/avamar/var/avi/server_data/postgres/data -p 5558

  Eliah Kagan

  9 Apr 18 at 11:54

 4. pripojit k avamarovskemu postgresu na cmdline:
  psql -U admin mcdb -p 5555 -h localhost

  dobo

  9 Apr 18 at 12:41

 5. v_dpnsummary = view s vysledkama zaloh klientov

  SELECT host, os, pcntcommon, ROUND(totalbytes/1024/1024/1024) as GBS, DATE_TRUNC(‘day’, starttime)
  FROM v_dpnsummary
  WHERE starttime > ‘2018-03-09’
  ORDER BY starttime;

  dobo

  9 Apr 18 at 12:42

 6. #!/bin/bash
  psql -U admin mcdb -p 5555 -h localhost -t -A -F”,” -c “SELECT host, os, pcntcommon, ROUND(totalbytes/1024/1024/1024) as GBS, DATE_TRUNC(‘day’, starttime) FROM v_dpnsummary WHERE starttime > ‘2018-03-10’ ORDER BY starttime” > later_than_2018-03-10.csv

  dobo

  9 Apr 18 at 13:03

 7. pre tahanie udajov z Postgresu medzi avamarmi je idealne nadefinovat passwordy pre jednotlive sessions z cmdline do separatneho suboru, aby to psql nevyzadoval interaktivne
  https://www.postgresql.org/docs/8.4/static/libpq-pgpass.html

  dobo

  12 Apr 18 at 9:14

okomentuj