db.dobo.sk

avamar a vmware (vCenter)

3 komentárov

Okrem klientských záloh (t.j. záloh vybraných zložiek na kompoch, kde beží avagent/avtar) je avamar dobre integrovateľný aj s vcentrom. Princíp je trochu odlišný – avamar zálohuje snapshoty (image) virtuálnych diskov (vmdk). Resp, je to rozšírené a može zálohovať aj vybrané datafily, ale primárne je určený pre virtual snapshoty.

Koncepčne

 • Integrácia s vmware je definovaná v základnom konfiguráku na avamar utility node – /usr/local/avamar/var/mc/server_data/prefs/mcserver.xml. Tam v XML strome položka <node name=”vmware”>. Tento konfigurák číta mcs, takže po zmenách nezabudni reštartnúť mcs.
 • Avamar server može obsluhovať (bekapovať) viac vCentier.
 • Autentizejšn medzi avamarom a vcentrom – nutné nainštalovať certifikát vcentra (rui.crt). Na to má avamar javovskú vyfikundáciu keytool (správa kľúčov – usr/java/jreVERSION/bin).
 • Je doporučeným zvykom urobiť si vo vCentre dedikovaného užívateľa, ktorý bude mať na starosti integráciu. Má mať pomerně veľké práva (admin?) – vytvárať/editovať virtuály, nastavovať sieť apod.
 • Registrácia vCentra do avamaru – najpohodlnejšie cez mcgui (Administration > new client > type VmWare vCenter)
 • Každopádne zálohovaciu prácu na vCentrách robia pre avamar proxyny – virtuálne servery  sediace na vmwéru, ktoré poberajú/restorujú snapshoty a posielajú ich na avamar. Ideálne viac identických proxín, má to automatický loadbalancing, tak sa pekne striedajů.

Nesmuť, hejtmane, je to síce fuška, ale raz to nadeplojujěš a máš pár rokov kľud. Integrácia s vCentrom sa nerobí každý deň :).

Inštalácia avamar proxín

 • Proxyny sú normálne virtuály, ktoré sa nadeplojujú vo vcentru. Šablónu obyčajne poskytuje priamo avamar – stiahnuť cez webové rozhranie serveru (typicky AvamarCombinedProxy-linux-sles11_64-7.xxx.ova)
 • Proxyny sú SLESy s nějakými EMC nadstavbami. Záhodno vyznať sa v SLES, ale nie je to podmienkou. Nutné pečlivo nakofignúť IP, gw, vLAN, DNS. Pozor, je dobré na virtuál nainštaliť aj VMWare tools – tie umožňujú ťahať konfigy zo SLESu a obcovať s konzolou.
 • Po deployi sa musia registriren na avamar server – logish, server o nich musí vedieť. Vačšinou to ide pár komandami – proxyna sa spustí, prihlásenie cez konzolu a po 1. spustení sama ponúkne registriren.
 • Dyflót růt password na proxies je root/avam@r – záhodno zmeniť.
 • V MCGUI je dobré naklikať pre proxyni, aké skupiny majú obhospodarovať a z akých vcentrových diskov to majú ťahať

Obcovanie s proxynami

 • Moc toho nie je – pokiaľ sa úspešne nainštalovali a zaregistrýren, tak makajú a človek o nich ani nevie. Takže budem doplňovať len nejaké trablšútyng priebežne
 • Niekedy nejaký image backup spadne a vyhlási problém so snapshotom – človek si láme hlavu a potom zistí, ža vmware, keďže je múdry ako stará Blažková, si prelial virtuál na iný disk (= upratuje a optimalizuje), kam proxy nemože. Jukni na zoznam diskov pre proxy (Administration > Acount management > vylistuj proxies > edit).
 • Ťažko odhadnúť optimálny počet proxýn pre jednu doménu. 1 proxy može snapshotovať max. 8 virtuálov, ale to je info o ničom, pretože záleží na ich veľkosti, refreši dát, úrovni deduplikácie atď atď. Batlnekom može byť aj sieť a nie výkon proxýn. Napr. u mňa je asi 150 produkčných virtuálov (widle, linuxy) a 4 proxies (každá 4GB RAM, 2 CPUs) v pohode.
 • “Odregistrácia proxyny” (= chcem ju zmazať, preregistrovať, whatever) – bol to trochu porod, osvedčil sa mi napokon nasledovný postup: 1. poweroff vo vcentru 2. zhodiť MCS na avamar serveru (dpnlctl stop mcs) a znova nahodiť (dpnlctl start mcs) 3. v mcgui edit proxy – retire 4. v mcgui proxy – delete 5. !!! nezabudnúť na avamare zase zapnúť scheduler !!!! (dpnctl start sched)

Ako proxyna vlastne pracuje?

 • pracuje tak, že sedí na vCentru a v pravidelných intervaloch (šedule) vytvorí snapshot virtuálneho disku (vmdk). Zatiaľčo snapshot sa mení, tak “zamrznitý” vmdk zatiaľ nie a a proxy si ho namountuje (mount – dá sa vylistovať z prostredia proxyny ako normálny mountnutý disk)
 • tento mountnutý disk je porovnávaný z predošlými bekapmi (dedup a porovnávanie hashí) a proxyna z koláča vyzobáva len zmenené datové časti
 • často sa stane, že bekapy zhvarujú na nezapracovaných snapshotoch – niečo sa dokurví, proxyna neodmountne snapshot a ďalší beh nedobehne. Je to pomerne časté a je dobré kontrolovať to ako prvé, keď virtuály vykazujú chyby bekapov. Dobrý popis riešenia takéhoto trablšútyngu u Hugha Griffina.

certifikáty vCentra

avamar preukazuje svoju totožnosť pomocou certifikátu, ktorý dostane od vCentra na začiatku a uloží si ho do keystoru. To, či ho bude, alebo nebude používať, záleží na parametre ignore_vc_cert v XML konfiguráku /usr/local/avamar/var/mc/server_data/prefs/mcserver.xml Dá sa to teda vypnúť.

píše: ďobo

June 21st, 2016 o 7:51 pm

3 odpovedí to 'avamar a vmware (vCenter)'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'avamar a vmware (vCenter)'.

 1. ručná registrácia proxýn cez ssh:
  1. /opt/vmware/share/vami/vami_set_hostname “meno proxyny” – zadefinuje jej názov (bez úvodzoviek!)
  2. vi /opt/vmware/share/vami/vami_set_hostname – nájdi localhost.localdomain a prepíš na vlastné fqdn
  3. vyedituj /etc/hosts (hostname a IP)
  4. reboot
  5. /usr/local/avamarclient/etc/initproxyappliance.sh –start
  6. po výzve zadaj fqdn avamar servru
  7. otvor si pivo

  ďobo

  21 Jun 16 at 20:08

 2. Pokiaľ na datastoroch virtualizácie nie je miesto pre odliatie snapšotu, tak error:
  avvcbimage Error : Datastore does not have enough free space for snapshot
  Tento error vyhučí ešte pred samotným snapšotom, avamar sa vCentra spýta na priestor. Deflótne počíta s tým, že na datastore je voľných aspoň 5% miesta, pokiaľ nie, tak nezálohuje. dá sa to potlačiť parametrom:
  [avvcbimage]snapshot_max_change_percent value 0
  (zadáva sa do definície a options datasetu)

  dobo

  4 Jul 18 at 9:01

 3. rychly pohlad na status a verziu avamarovske proxy:

  service avagent status
  avagent Info: Client Agent is running.
  avagent Info: Client activated with MCS “XXXXXXXXXX:28001”
  avagent Info: Client using DPN “XXXXXXXXXXX”
  avagent Info: avagent script version 11
  version: 7.3.101-125
  build date: Oct 9 2016 11:38:43
  msg format: 13-10
  SSL: TLSv1 OpenSSL 1.0.2a-fips 19 Mar 2015
  Zlib: 1.2.3
  LZO: 1.08 Jul 12 2002
  platform: Linux
  OS version: SLES-64
  Processor: x86_64

  ďobo

  7 Mar 19 at 13:13

okomentuj