db.dobo.sk

Avamar – chyby expirácie snapshotov na DD

bez komentára

Avamar robí snapshoty záloh a svojho stavu – v jeho terminológii “checkpointy”. Defaultne 2x denne a stará sa o to utilita checkpoint. Pokiaľ avamar zálohuje do DD, tak tieto checkpointy tiež ukladá na DD. Tiež štandardne posledné 2 a staršie majú expirovať. Jak ich vylistovať:

mtree list – vylistovanie všetkých mtrees, jeden z nich je avamarový
Name                                         Pre-Comp (GiB)   Status
……——————————————   ————–   ——

/data/col1/avamar-1428073369                       245577.5   RW

…….

snapshot list mtree /data/col1/avamar-1428073369 – vylistovanie snapšhotov konkrétnej mtree datovej gule
Snapshot Information for MTree: /data/col1/avamar-1428073369
———————————————-
Name                Pre-Comp (GiB)   Create Date         Retain Until        Status
cp.20190320070418         232040.7   Mar 20 2019 08:11   Mar 29 2019 09:09   expired
cp.20190320075622         232040.7   Mar 20 2019 09:01   Mar 29 2019 09:09   expired
cp.20190321070420         236091.2   Mar 21 2019 08:10                              
cp.20190321075555         236091.2   Mar 21 2019 09:00

T.j. tu vidieť 4 snapshoty/checkpointy s tým, že 2 sú vyexpirované a 2 aktívne.

known problems

Občas sa stane, že snapshoty automaticky neexpirujú, zostávajú na DD a objem dat narastá. Najčastejšie to vzniká jako problém oprávnení po upgrade DD – povodný avamar ddboost user v DD nebol členom skupiny admin. Tu dokument, ktorý popisuje, jak z toho von – Avamar_to_DD_snapshots_problem

píše: ďobo

March 29th, 2019 o 1:46 pm

chlievik: avamar gen4,backup

okomentuj