db.dobo.sk

avamar maintenace obecne 1. – Garbage Collector

1 komentár

GB != Great Britain

 • Robí poriadok v zbytočných chunkoch, maže nedobehnuté, alebo vyexpirované zálohy
 • Robí defragmentáciu stripov (tzv. asynchronous crunching)
 • Vylučuje sa s backup procesmi – pokiaľ beží backup, tak nenaštartuje a naopak (pri bežiacom GC je avamar v read-only stavu)
 • Ak je avamar z 85% zaplnený, tak bekapy sú off a GC sa spúšťa automatičeski. Inak to zaplnenie je už setsakra problém.
 • Spúšťa sa maint schedulerom, alebo ručne —- avmaint garbagecollect –maxtime=time –ava (čas v sekundách)
 • Sledovačka GC —— watch avmaint gcstatus (každé 2 sekundy status stripov, chunkov a pod.)

Ako ďalej, keď GC blbne (= diagnostika GC)

1. štandardný status.dpn hodí nejaké hlášky ohľadom GC – tie sú hodne samovysvetľujúce

MSG_ERR_BACKUPSINPROGRESS
MSG_ERR_DISKFULL
MSG_ERR_TIMEOUT
MSG_ERR_NOPARITY
MSG_ERR_GARBAGECOLLECT
MSG_ERR_BADTIMESYNC
MSG_ERR_TRYAGAINLATER
MSG_ERR_DUPLICATE
MSG_ERR_MISC

 Dotazovanie logov GC

dumpmaintlogs –types=gc –days=30 | grep “4202” —— či jebnul a kedy

dumpmaintlogs –types=gc –days=30 | grep passes | cut -d ‘ ‘ -f1,10,14,15,17 —– prehľad o tom koľkokrát a ako dlho bežal a pod.

dokument z EMC Avamar- Troubleshooting Garbage Collection Failures

píše: ďobo

October 1st, 2016 o 1:56 pm

chlievik: avamar gen4,backup

1 odpoveď to 'avamar maintenace obecne 1. – Garbage Collector'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'avamar maintenace obecne 1. – Garbage Collector'.

 1. Po upgrade som dostal MSG_ERR_BADTIMESYNC error, který evokuje rozjetý čas medzi nodmi. Jak na to:
  1. Zistiť, aký je date na nodoch
  mapall –all –parallel ‘date’
  2. Pokiaľ je to rozjeté, tak nutné overiť ntp servry a spustiť synchronizáciu. POZOR. Predtým pozastaviť maintenance tasky avamaru!!!!!
  Musí sa robiť pod rootom, takže naloadovať rootovské kľúče
  ssh-agent bash
  ssh-add ~.ssh/rootid
  asktime
  Pod asktime je niekoľko dialogových okient, ktoré vedů synchronizáciou
  3. mapall –noerror ‘/usr/sbin/ntpq -pn’

  ďobo

  3 Oct 18 at 12:44

okomentuj