db.dobo.sk

bash – velkosť files/folders, zaplnenie partišn a tak…

bez komentára

df – h to zďaleka nekončí… :)

1. df

(disk/filesystem) vlastne umí hovno

2. du

(disk usage)  – to už je použiteľné, akurát s amusí trochu popracovať (-h=human; -s=summary; -a=files, not only dirs; –max-depth=hĺbka zanorenia)

du -sh /home/dobo —- veľkosť obsahu adresára

du /home/dobo/ | sort -n | tail -n 10 —– 10 najvačších súborov vzostupne

find . -type d -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {} —— nájdi 10 najvačších adresárov v current foldri radených vzostupne

bash skript, ktorý od usera preberá záujmový folder (no trailing slash!) a vypíše veľkosť adresárov v ňom:

#!/bin/bash
echo “enter absolute path and no trailing slash”
read foldr
for velikost in $(ls $foldr)
do
 du -sh $foldr/$velikost
done

3. ncdu

utilita ncdu – moc dobré, ale na vačšine servrov to asi nebude

píše: ďobo

July 26th, 2017 o 2:13 pm

chlievik: bash,linux

okomentuj