db.dobo.sk

DDboost via Fibre Channel na Data Domain

bez komentára

Článek ako to urobiť cez grafická klikátka (webovú konzolu DD) jest zde.

overenie DDboostu

ddboost status

ddboost user show – mám zadefinovaných oprávnených userov?

ddboost show connections  – pokiaľ tam DDboost je, ukáž, kdo čo leje do DD

overenie FC na DD

scsitarget status

scsitarget endpoint show list – vylistovanie HBA na DD, esli sú prítomné a online

scsitarget initiator show list – predpokladám, že initiatory sú už nazónované a pripravené, takže vylistovať

scsitarget initiator show detailed – to isté, čo predošlé, ale detailný výpis

spojenie FC a DD boostu – definícia grúp

vytvorí sa grupa, do ktorej sa spoja initiatory a devices (ktoré zastupujú LUNy), ktoré majú komunikovať – trochu nerozumiem, to je niečo ako zónovanie?

mám už grupy? – ddboost fc group show list

vytvorenie grupy – ddboost fc group create XXX

zahrnutie devices do grupy – ddboost fc group add XXX device-set count 8 endpoint

zahrnutie initiatorov do grupy – ddboost fc group add XXX initiator YYY

 viditeľnosť DFC targetu z initiatorov

na linuxe: echo “- – – ” > /sys/class/scsi_host/host/scan a potom cat /proc/scsi/scsi

na aixe: lsdev

na solarise: fcinfo hba-port a fcinfo remote-port

DDboost pre DB aplikácie

 

docu prílohy

DD_FC_basix_conf

 

 

 

 

 

píše: ďobo

September 6th, 2017 o 9:57 pm

chlievik: DD,SAN

okomentuj