db.dobo.sk

diff a patch

bez komentára

dif a peč spojené nádoby sú…

diff subor01 subor 02 – vracia rozdiely formou číslo riadku (subor01) /typ rozdielu (a, c, d ) / číslo riadku (subor02) a vypíše odlišný string

užitočné prepínače:

  • -b = ignoruje rozdiely v tabulátoroch, medzerách a koncoch riadkov
  • -y W100 = rozdelí oba texty na stĺpce o šírke 100 znakov
  • C2 = okrem tangovaných riadkov to obalí ešte 2 riadkami okolo
  • -r = rekurzia pri prehľadávaní adresárov

vytvorenie patchu a aktualizácia na “zastaralý” súbor

diff zastaraly novy > aktualizacia01.diff

patch zastaraly aktualizacia01.diff

píše: admin

January 6th, 2013 o 8:07 pm

chlievik: redhat

okomentuj