db.dobo.sk

GPFS – cluster komandy overview

1 komentár

utility pre celý klaster, nie všetky, len podstatné

kommand – čo to robí

mmcrcluster – create cluster. Veľké množstvo prepínačov a možností
mmlscluster – list cluster. Výpis konfigurácie klastru.
mmlsconfig – list config. Výpis konfigurákov klastru.
mmchconfig – change config. Zmena konfigurácie klastru.
mmgetstate – list state. Výpis stavu hlavného démona gpfs.

mmstartup – štart klastru.
mmshutdown – šatdavn klastru.

mmbackupconfig – backup config. Záloha konfigurácie filesystému.
mmrestoreconfig – restore config. Restorovanie konfigurácie filesystému.

mmlslicence – list licence. Zobrazenie stavu licencovania klastru.
mmchlicence – change licence. Zmena licenčnej plitiky (?).

mmaddnode – adding node. Pridanie nodu do klastru.
mmdelnode – deleting node. Vymazanie nodu z klastru.
mmchnode – change node. Zmena stavu nodu v klastri.
mmlsmgr – list manager node. Vylistuje menežerské nody klastru.
mmchmgr – change manager node. Zmena menežerských nodov klastru.

píše: ďobo

January 26th, 2016 o 11:16 am

chlievik: gpfs,linux

1 odpoveď to 'GPFS – cluster komandy overview'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'GPFS – cluster komandy overview'.

  1. Ďobo

    10 Feb 16 at 8:28

okomentuj