db.dobo.sk

jak je to s javou, Watsone?

bez komentára

Jelikož som mal vždycky chaos v javách (mám na mysli obecne jvm) spoľahol som sa na podrobný popis, čo kde nainštaliť, tak mám v javách chaos (jdk alebo jvm? 1_7 je vlastne 7? a pod….). Až do minulého týždňa, pretože som bol prinútený urobiť si v hlave ordnung. Takže, je to prosté, milý Watsone:

  1. Java Platform sa delí na ME (Micro Edition). SE (Standard Edition) a EE (Enterprajs Edišn). Ďalej ma zaujíma len SE
  2. SE si človek može obstarať ako JRE (Java Runtime Environment, iný názov pre JVM) a JDK (Java Development Kit). JRE je plně postačujúca pre beh javovského prostredia, ak chcem vyvíjať, tak JRE obohatené o vývojárske knižnice je JDK
  3. Existujú 2 implementácie javy – free a oráklovská. Obe sú skoro totožné, ale OpenJDK je open source a oráklovská Oracle Java obsahuje nejaký ten proprietary kód.

Takže tak, milý Watsone.

píše: ďobo

April 5th, 2016 o 11:34 am

chlievik: Java,linux

okomentuj