db.dobo.sk

kvóty na RHEL 6

1 komentár

rýchle howto na usr a grp kvóty v RHEL 6

1. obecne

1. Kvóty musia byť kompilované v kerneli (grep CONFIG_QUOTA /boot/config-)

2. Podstatné utility:

  • /sbin/qoutaon
  • /sbin/quotaoff
  • /sbin/quotacheck

V štandardnej inštalácii sú quotaon a quotacheck spúšťané initom (definície v /etc/rc.d/rc.sysinit) po štarte

/usr/sbin/edquota – utilita spúšťajúca vim pre editáciu kvót

/usr/repquota – reportovanie kvót

2. fstab

Kvótovanie sa definuje pre filesystém, preto výhodné mountovať niektoré adresáre na osobitné partície

vim . /etc/fstab

/dev//sda1     /home     ext4     defaults,usrquota,grpquota      1     2

Po editácii fstab remountnúť partíciu (mount -o remount /home), alebo reboot

3. inicalizácia kvótovania

quotacheck -cuvgm – čekovanie partícií a na tých, kde sú povolené kvóty, vytvorenie bináriek aquota.user a aquota.group

4. úpravy kvót a reportovanie

edquota -u/g = pre userov, alebo skupiny. Otvorí sa vo vime, definície soft a hard limitov (pozor, veľkosť uvádzaná v blokoch!)

edquota -t = úpravy grace period

edquota -up dobo x1 x2 x3 x4 = pekná fičúra, ktorá kopíruje nastavenia 1. usera (dobo) na ostatných (x1, x2, xn)

repquota u /home = reportovanie kvót po useroch na určitej partícii

5. automatizácia

kvóty kontroluje quotacheck, dobré pridať do crontabu – 0 5 ** 5 /sbin/quotacheck -avug

je príjemné vytvoriť jedného vzorového usera, ktorý by tvoril template pre všetkých ostatných a kopírovať z neho nastavenia. Template možné spúšťať v intervaloch (do cronu):

edquota -p user_template `awk -F: ‘$3 > 499’ {print $1}` /etc/passwd

 

 

 

píše: ďobo

February 11th, 2015 o 3:04 am

chlievik: linux,redhat

1 odpoveď to 'kvóty na RHEL 6'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'kvóty na RHEL 6'.

  1. dobo

    11 Feb 15 at 13:06

okomentuj