db.dobo.sk

networker preregistrácia klienta

bez komentára

Zadanie: mení sa FQDN klienta, je nutná preregistrácia v management console, ale majú zostať v platnosti jeho staré zálohy (pod starým FQDN). Problém spočíva v tom, že pri zmene FQDN to networker vníma ako nový stroj a stratí vazbu so starými datasetmi.Postup:

  1. Lognúť do management konzoly a zkopírovať Client ID (jedinečný reťazec, ktorý identifikuje klienta, vypadá asi takto – 909eef1d-00000004-599d53e9-59ca49ee-bda75000-a040b256)
  2. ssh ma backup server; cd /nsr/index; nájsť adresár, ktorý má rovnaké meno ako staré FQDN a celý ho premenovať na nové FQDN (mv OLD_NAME NEW_NAME)
  3. V management konzole vytvoriť nového klienta s novým FQDN a vnútiť mu skopírované Client ID. Konzola bude protestovať, ale podvolí sa
  4. Spustiť skúšobný backup a vylistovať platné zálohy

píše: ďobo

March 5th, 2019 o 12:06 pm

chlievik: networker9

okomentuj