db.dobo.sk

pingovanie/telnetovanie listu hostov na specifickom porte

1 komentár

Fping OK, telnet OK, ale ako to robit, ked je ICMP zakazany a telnet je pre zoznam hostov nepouzitelny (hned na prveho sa pripoji a co potom) a potrebujem overit dostupnost na specifickom porte. Nastastie tu je /dev/tcp/

#!/bin/bash while read ip ; do r=$(bash -c ‘exec 3<> /dev/tcp/’$ip’/’5432′;echo $?’ 2>/dev/null) if [ “$r” = “0” ]; then echo $ip pinga OK else echo $ip nepinga fi done < LIST_OF_HOSTS

alebo

for i in $(cat LIST_OF_HOSTS); do nc -z -w 2 $i || echo $i; done

píše: ďobo

July 27th, 2020 o 8:55 pm

chlievik: linux,postgresql

1 odpoveď to 'pingovanie/telnetovanie listu hostov na specifickom porte'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'pingovanie/telnetovanie listu hostov na specifickom porte'.

  1. lepci…

    dd

    31 Jul 20 at 9:53

okomentuj