db.dobo.sk

Postgres – vsetko, co si chtel vediet, ale bal sa spytat svojho seniora, aby si nevypadal ako jelito 13. Query processing.

3 komentárov

Spracovanie SQL dotazov je jednou z najkomplikovanejších vecí vôbec. U postgresu neni možné používať hinty a optimalizátor dotazov je cost-based.

Postup zpracovania query

 1. parser – rozdelí dotaz do tzv. parsovacieho stromu
 2. analyzer – urobí sémantickú analýzu dotazu
 3. rewriter – preloží parsovací strom podľa pravidiel v pg_rules
 4. planner – vytvorí prevádzkový plán dotazu (zvolí access path). To je presne to, čo dostaneš, keď použiješ EXPLAIN
 5. executor – sjede dotaz podľa plánu a vráti výsledok. Ide plán “odspoda” (resp. od listov toho, čo vydíš v EXPALINe a prevádza ho až po root plánu). Oprava – viz koment P. Stehuleho pod článkom.

Query z hľadiska systému

Ukazuje obrázok. Dotaz je vykonávaný exekutorom vo work_mem, doptáva sa bufferu a prípadne i priamo DB súborov (čítanie z disku). Ak work_mem nestačí, tak sa medzivýsledky ukladajú do temp súborov.

Cost based

Cost (nákladnosť prevádzkového plánu dotazu) je bezrozmerná veličina (nie sú to milisekundy). Pozostáva z 3 častí: start cost, run cost a total cost. EXPLAIN ukazuje prvú a poslednú:
Seq Scan on tab (cost=0.00..65.00 rows=3000 width=16) —> sekvenčný sken tabuľky má start cost 0 a total cost 65. (v skutočnosti Postgres netuší, či číta bufferd data, alebo tuples z disku).

Samotný EXPLAIN má mnoho podob, najčastejšou je asi ANALYZE (viď nižšie). Zaujímavou fičúrou, ktorá popiera to, čo som pred chvíľou napísal je BUFFERS (hit, dirtied atd…)

Costs sú počítané touto C rutinou – v zdrojáku sú uvedené funkcie jednotlivých typov čítania dát (seqscan() a pod.).

EXPLAIN ANALYZE

Zatiaľčo explain uvádza len bezrozmerné costy nejakej operácie, EXPLAIN ANALYZE (okrem toho, že zbehne dotaz) ukáže aj run time, row number a veľkosť temp súborov, pokiaľ work_mem nestačila.

POZOR!!! Zatiaľčo EXPLAIN ukáže len prevádzkový plán, EXPLAIN ANALYZE skutočne dotaz realizuje – výstup je potlačený (resp. ukáž elen jeho costs), ale dotaz zbehne, takže pokiaľ robíte nejaký INSERT, tak sa data skutočne insertnú….

PG_CATALOG

Na základe čoho sa EXPLAIN rozhoduje, keď zostavuje exekučné plány_ Na základe štatistík, ktoré sú storované v katalógu pg_statistic a ten sa plní príkazom ANALYZE, alebo v priebehu autovaccua.

píše: ďobo

March 30th, 2021 o 10:11 am

chlievik: postgresql

3 odpovedí to 'Postgres – vsetko, co si chtel vediet, ale bal sa spytat svojho seniora, aby si nevypadal ako jelito 13. Query processing.'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Postgres – vsetko, co si chtel vediet, ale bal sa spytat svojho seniora, aby si nevypadal ako jelito 13. Query processing.'.

 1. Tam jenom upresneni – executor jede shora – evaluace bezi od korene k listum. Executor musi proiterovat k listum, kde jsou data, ktera se pak postupne volaji jako vysledek jednotlivych operaci.

  Pavel Stěhule

  29 Apr 21 at 5:51

 2. Děkuji, mistře, opraveno. Má to logiku.

  ďobo

  5 May 21 at 9:00

 3. V prípade, že chce človek u queries mať aj nejaké info o I/O časoch, je vhodné použiť paramaeter track_io_timing
  https://malisper.me/track_io_timing/

  dobo

  30 Jun 21 at 7:29

okomentuj