db.dobo.sk

postupnosť loadovania init súborov v ORA inštancii

bez komentára

  1. spfileORA_SID.ora
  2. spfile.ora
  3. initORA_SID.ora
  4. init.ora

 

 

píše: ďobo

April 12th, 2014 o 12:23 am

chlievik: oracle

okomentuj