db.dobo.sk

RAC + ASM na RHEL 6.2

bez komentára

Rýchly návod na cluster.

 

1. Postaviť stroje

a nakonfigurovať environment linuxu ako príprava na inštaláciu ORA 11. Na všetkých rovnako – základné parametre customizácie v tomto staršom príspevku, alebo použiť predpripravené skripty Oraclu z OTN. Na všetkých uzloch je účet Oracle a mám admin práva.

2. Poriadne si preveriť sieťovanie:

  • stroje musia mať FQDN (hostname)
  • v prípade RAC sa nepoužíva normálny štandardný listener, ale tzv. SCAN Listener. V obecnom zmysle je to mechanizmus, ako zabezpečiť zo strany klienta jednoduchosť (poptáva 1 IP) a zapuzdruje distribúciiu “vnútorných virtuálnych IP” listeneru jednotlivých uzlov – mechanizmus GNS (grid naming service). Je možné to robiť aj priamo cez DNS, ale je to menej obvyklé.

3. Najprv ASM. Neviem teda, či je to povinné, ale všetci sa tvária, že bez ASM cluster nemá zmysel :)

  • vyčistiť a pripraviť partície (fdisk, parted)
  • package oracleasm… rpm libraries. Nainstalovať pomocou rpm -i
  • vytvoriť ASM zväzky  – /usr/sbin/oracleasm createdisk …; /usr/sbin/oracleasm listdisk

4. klastr

  • stiahnuť z OTN databázový server a hlavne Oracle Grid Infrastructure (linux.x64_11gR2_grid.zip). V gridovom adresári utility, ktoré pomôžu s inštaláciou, napr. ček, či je všetko systémové v poriadku – runcluvfy.sh
  • ta, inštalácia, dobré mať spustený X Window, nakoľko install pôjde cez dialógové okná (nemusí, ale je to pohodlnejšie). NAJPRV sa inštaluje grid infrastructure, Až POTOM samotné databázové stroje
  • /u01/app/oracle/software/grid ——> ./runInstaller.sh, odklikajú sa dialógy, kde sa nastavujú člunovia klastru (podľa FQDN) a definuje DISKGROPU name pre data (tu pochopiteľne ASM disky)
  • /u01/app/oracle/software/database ——> ./runInstaller.sh, pre databázové servery, atd…

5. kontrola

srvctl config database -d RAC
srvctl status database -d RAC
svrctl status scan_listener

sqlplus ‘/ as sysasm’
SQL> alter diskgroup DATA set attribute ‘compatible.asm’=’11.2’;
SQL> alter diskgroup DATA set attribute ‘compatible.rdbms’=’11.2’;
SQL> exit;

píše: ďobo

October 20th, 2015 o 1:28 pm

chlievik: oracle,redhat

okomentuj