db.dobo.sk

Red Hat 6, Centos 6 klient bekap v NW

bez komentára

návod na rýchle rozpohybovanie FS záloh1. NW klient .rpm

2. vytvoria sa štadardne adresáre v /nsr:

applogs  cores  debug  dedup  index  lockbox  logs  mm  res  run  tmp

3. povoliť na klientovi TCP porty pre komunikáciu s bekap servrom (7937-7940) a jeden UDP

iptables -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp -s IP BACKUP SERVERU –dport 7937:7940 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp -s IP BACKUP SERVERU –dport 7938 -j ACCEPT

4. juknúť, či beží hlavný proces na klientovi

ps aux | grep nsr – mal by vylistovať vsrexecd

service networker status

píše: ďobo

April 5th, 2017 o 9:18 pm

chlievik: Networker

okomentuj