db.dobo.sk

replikácia na avamaroch

1 komentár

replikácia všeobecne – podstata a typy

partial, root, apod.

source a destination server

inicializácia replikácie

na avamaroch 3 sposobmi – cronom (deprecated, starý sposob), cmd príkazom a šedulami:

 • cronom (deprecated, starý sposob), ja som nikdy nepoužil
 • cmd – na utility node avrepl
 • šedule – najtypickejší a štandardný typ, sú to klasické šedule z Policy, ktoré spúšťajú napr. bekapy. V ďalšom texte už len tieto repliky.

autentizácia repliky

na avamare je na toto štandardne user  repluser

Repliky a DD

Ide to, pokiaľ avamar používa podvesené DD, tak replikáciu umožňuje DD Boost. Pozr, replikovať ide len z DD na DD, nie medzi avamarom a DD (!!!!!)

Konfigurácia replík

1. ak chceš manageovať repliky na destination serveri  zo source servera (7.2. vyššie!!!!)

na source serveru ručne nastaviť /usr/local/avamar/var/mc/server_data/prefs/mcserver.xml

—-> allow_dest_replica_management true
—–> show_external_backups true
—–> allow_manage_remote_backups_at_source true

2. štandardný konfig replikácie na source serveri

 • – nastaviť repl destination (MCgui – Replication – Destinations), štandardne repluser a port 27000
 • – vytvoriť replikačnú grupu (kontajner), ktorá bude obsahovať domény/klientov zo source serveru (MCgui – Replication – Groups)
 • – naklikať parametry replikácie, pekné je, že je možné zadať si iné šedule a retencie, než zdrojové bekapy klientov

replikácia trablšútyn

najprv pozrieť do logov – na source serveri /usr/local/avamar/var/client/…log (názov logu obsahuje názov replikačnej grupy, vygrepovať)

 

 

 

 

 

píše: ďobo

December 5th, 2016 o 11:49 am

chlievik: avamar gen4,backup

1 odpoveď to 'replikácia na avamaroch'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'replikácia na avamaroch'.

 1. pri replikácii sa v roote replikačného avamaru (destination stroj) vytvoria zložky AVI_BVACKUPS, EM_BACKUPS, EBR_BACKUPS a MC_BACKUPS – nemazať!!!! Sú to konfigy deduplikácie na source strojoch, bez toho sa nedá restorovať source stroj!

  ďobo

  5 Jan 17 at 13:07

okomentuj