db.dobo.sk

výber z kategórie oracle

sqlplus #2

bez komentára

how to determine the environment Oracle is running on?

SQL> select platform_name from v$database;

píše: ďobo

April 12th, 2014 9:18 am

chlievik: oracle

sqlplus #1

bez komentára

how to determine the size of all datafiles?

>SQL select sum(bytes)/1024/1024 "MB" from dba_data_files;

píše: ďobo

April 12th, 2014 9:14 am

chlievik: oracle

postupnosť loadovania init súborov v ORA inštancii

bez komentára

  1. spfileORA_SID.ora
  2. spfile.ora
  3. initORA_SID.ora
  4. init.ora

 

 

píše: ďobo

April 12th, 2014 12:23 am

chlievik: oracle

Oracle Linux – zjednodušenie inštalácie

3 komentárov

1. k dispozícii .rpm balíček, ktorý odstraňuje nutnosť konfigurácie kernelu (oracle_validated.rpm)

2. predinštalačné virtualboxy – “krabičky” se vším všudy

3. vzhľadom k tomu, že OEL má update len s platenou podporou – link na Oracle public repo

píše: ďobo

July 23rd, 2012 1:36 pm

chlievik: oracle

Inštalácia Oracle 11 na Fedoru 12 – 14 how-to

1 komentár

  • nutné upraviť, keďže ORA určená pre RedHat (CentOS)
  • odskúšané na Fedore 12, 13, 14
  • inštalácia cez klasický OUI (nutnosť Xwindow) viac

píše: admin

November 23rd, 2011 1:29 pm

chlievik: oracle