db.dobo.sk

rsyslog – poznámky a linky

bez komentára

Syslog ako taký je dosť stará záležitosť (80.tky) a má kopec rozšírení – syslog-ng, sysklogd a pod. Najrozšírenejším je rsyslog, pretože:

  • dokáže logovať skoro všetko (napr. niektoré sieťové krabičky dokážu logovať len do rsyslogu)
  • malé pameťové nároky
  • má skvelé moduly pre input a output (logovanie zo všetkého do všetkého)
  • vytvára ho skutočný sypaťák

Obr. z webu rsyslog.com

rsyslog-features-imagemap

Pre rsyslog bol vyvinutý aj špecprotokol pre spoľahlivé doručovanie logov – RELP. Pozná sa podľa názvu v modelu, ktorý ho zavádza – napr. omrelp (outpur message relp), imrelp a pod. T.j. okrem štandardných UDP a TCP je možné nasadiť i RELP, ktorý garantuje oručenie mesidžu do logovacej banky.

píše: ďobo

July 29th, 2018 o 12:15 pm

chlievik: linux,syslog

okomentuj